எங்களை பற்றி

எங்களின் சிறந்த சேவைகளை வழங்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம்

 ஆயிரக்கணக்கான கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர்கள் மணமகன் மற்றும் மணமகள்களை தேர்வு செய்ய ஸ்ரீ கொங்கு மணமாலை உங்கள் தேடலை மிகவும் எளிதாக்குகிறது மற்றும் சரியான பொருத்தத்தைப் பெறவும் உதவுகிறது. ஸ்ரீ கொங்கு மணமாலையின் மூலம் வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைன் பதிவு செய்யும் வசதி மற்றும் ஜாதகம் பார்க்கும் வசதியும் உள்ளது, இதன் மூலம் உங்களின் தேடலை குறைக்க உதவி செய்கிறது. சரியான கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் மணமகன் அல்லது மணமகளை கண்டறியவும் மற்றும் திருமண தேவைகளை பூர்த்தி செய்யயும் உதவுகிறது. ஸ்ரீ கொங்கு மணமாலையில் மணமகன் அல்லது மணமகளின் சுய விவர தகவல்கள் , புகைப்படம் மற்றும் ஜாதகத்தை இப்போத பதிவேற்ற மறவாதீர்கள், இதன் மூலம் உங்களுக்கு மிகவும் சரியான கொங்கு வெள்ளாள மணமகன் அல்லது மணமகளை தொடர்பு கெள்ள உதவுகிறது .